1 year ago

Brodziki Prysznicowe

Odwodnienia liniowe: wpusty, odpływy Doskonały brodzik z kabiną prysznicową to wciąż bardzo z największą przyjemnością wybierane rozwiązanie do łazienek - szczególnie małych. Odpływy liniowe można instalować w różnych miejscach read more...